fbpx

Suomen ASH

Suomen ASH edistää tupakkalain tavoitetta tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön loppumiseksi. Keinoina ovat vaikuttamistyö, verkostoituminen ja viestintä.

Suomen ASH seuraa ja analysoi koti- ja ulkomaista mediajulkisuutta. Lisäksi kartoitamme asenneilmapiiriä ja sen muutoksia.  Pyrimme vaikuttamaan  asenneilmapiiriin viestimällä tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden haitoista sekä ympäristövaikutuksista. Seuraamme myös tupakkalain vaikutuksia, kansainvälistä kehitystä ja kokemuksia sekä tieteellistä tutkimusta.

Julkiseen keskusteluun osallistumme nostamalla esiin epäkohtia ja tekemällä ratkaisuehdotuksia.

Suomen ASH vastaa Savuton Suomi 2030 -verkoston ja Järjestöjen nikotiiniton Suomi -verkoston toiminnan koordinoinnista.

Suomen ASH:n logo

Lisätietoja:

Mervi Hara
toiminnanjohtaja
mervi.hara@suomenash.fi

www.suomenash.fi