Suomen ASH ry edistää tupakkalain tavoitetta tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön loppumiseksi. Keinoina ovat vaikuttamistyö, verkostoituminen ja viestintä.

Suomen ASH seuraa ja analysoi koti- ja ulkomaista mediajulkisuutta. Lisäksi järjestö kartoittaa asenneilmapiiriä ja sen muutoksia ja pyrkii vaikuttamaan siihen viestimällä tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden haitoista sekä ympäristövaikutuksista. Järjestö seuraa myös tupakkalain vaikutuksia, kansainvälistä kehitystä ja kokemuksia sekä tieteellistä tutkimusta. Julkiseen keskusteluun järjestö osallistuu nostamalla esiin epäkohtia ja tekemällä ratkaisuehdotuksia.

Suomen ASH vastaa Savuton Suomi 2030 -verkoston ja Järjestöjen nikotiiniton Suomi -verkoston toiminnan koordinoinnista.

Suomen ASH:n logo

Lisätietoja:

Mervi Hara
toiminnanjohtaja
mervi.hara@suomenash.fi

www.suomenash.fi