YK:n ihmisoikeuksien julistus, artikla 25, kohta 1.

Joakisella on oikeus elintasoon, joka on riittävä turvaamaan hänen ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin [..].

Tupakkaviljelijöiden tulot eivät riitä elättämään perhettä.

Tupakkayhtiöiden viljelysopimukset ajavat viljelijät velkakierteeseen.

Tupakka loukkaa ihmisoikeuksia.

Lähde: YK:n ihmisoikeuksien julistus