Sähkösavuke

Sähkösavuke

Mikä se on?
– sähkösavuke tai e-savuke on sähköllä toimiva, savukkeen tapaan käytettävä laite
– sähkösavukkeessa on akku, höyrystin ja nestesäiliö tai -patruuna
– säiliöön ladattu neste kuumennetaan höyryksi, jota hengitetään
– sähkösavukkeessa ei tapahdu palamisreaktiota, kuten perinteisessä savukkeessa
– markkinoilla on monenlaisia sähkösavukelaitteita
– Suomessa käyttö on kielletty samoissa paikoissa kuin tupakointi
– Suomessa sähkösavukkeiden nesteissä ei saa olla makuaineita, kuten karkki- tai hedelmämakuja
– säiliöt ja akut ovat ongelmajätettä

Mitä siinä on?
– nikotiinipitoista tai nikotiinitonta nestettä
– propyleeniglykolia tai glyserolia, vettä ja joskus makuaineita
– raskasmetalleja ja pienhiukkasia
– useita haitallisia aineita, kuten PAH- ja VOC -yhdisteitä
– samoja syöpävaarallisia yhdisteitä kuin tupakansavussa, mutta määrät ovat pienempiä

Aiheuttaa riippuvuutta
– nikotiini aiheuttaa erittäin voimakasta riippuvuutta
– Maailman terveysjärjestö WHO pitää sähkö- savuketta haitallisena eikä suosittele sitä avuksi tupakoinnin lopettamiseen
– tutkimusnäyttö sähkö- savukkeiden tehosta tupakoinnin lopettamisessa on puutteellista ja ristiriitaista

Vahingoittaa terveyttä
– käyttö haittaa keuhkojen normaalia toimintaa ja alentaa keuhkojen toimintakykyä
– käyttö voi edesauttaa sydän- ja verisuoni- taudeille altistavien muutosten syntyä
– nikotiini kiihdyttää sydämen lyöntinopeutta, supistaa verisuonia, nostaa verenpainetta, vähentää insuliini- herkkyyttä ja aiheuttaa muutoksia aivoissa
– käyttäjät ovat raportoineet mm. rintakipua, huimausta, nopeutunutta sykettä, pää- ja kurkkukipua sekä nielun ja suun ärsytystä
– tarkkaa tietoa pitkä aikaisen käytön vaikutuksista terveyteen ei ole
– sähkösavukenesteiden kemikaalien yhteis- vaikutuksia ei tunneta

Riski myös sivullisille
– nikotiininestettä nielevä voi saada nikotiinimyrkytyksen ja menehtyä
– sähkösavukkeen höyry on haitallista myös sivullisille
– nikotiinipitoinen höyry nostaa myös sivullisten veren nikotiinipitoisuutta

Lähteet: Duodecim Terveyskirjasto (2016), Syöpäjärjestöt (Fressis), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL (2019)