Artikla 24. Lapsella on oikeus parhaaseen mahdolliseen terveydentilaan

Tupakka uhkaa lapsen terveyttä.
Noin 43 miljoonaa 13-15-vuotiasta lasta käytti tupakkaa vuonna 2018.

Lähteet: Lapsen oikeuksien sopimus
WHO