Artikla 6. Lapsella on oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen

Tupakka vie lapselta elämän. 65 000 lasta kuolee passiivisesta tupakoinnista aiheutuviin sairauksiin joka vuosi.

Lähteet: Lapsen oikeuksien sopimus, WHO