Mitä ovat kuumennettavat tupakkatuotteet?

• Sisältävät tupakkaa ja ovat tupakkatuotteita.
• Eivät auta tupakoinnin lopettamisessa.
• Aiheuttavat samankaltaisia myrkkypäästöjä, joita on tupakansavussa, ja niistä monet voivat
aiheuttaa syöpää.
• Altistavat käyttäjänsä sekä myös sivulliset myrkkypäästöille.
• Joidenkin myrkyllisten ainesosien pitoisuudet ovat korkeampia kuin savukkeissa.
• Tuotteiden myrkyllisyys on savukkeisiin verrattuna pienempi, mikä ei tarkoita sitä, että ne ovat haitattomia.
• Sisältävät nikotiinia samoissa määrin kuin perinteiset savukkeet.

Mitä riskeistä tiedetään?

• Käytön ja päästöille altistumisen pitkäaikaisia terveysvaikutuksia ei tunneta. Puolueetonta tutkimusnäyttöä ei tällä hetkellä ole riittävästi.
• Toistaiseksi ei ole näyttöä siitä, että kuumennettavat tupakkatuotteet olisivat perinteisiä tupakkatuotteita haitattomampia.
• Kuumennettava tupakka sisältää kemikaaleja, joita ei ole havaittu tupakansavussa, ja joilla voi olla vaikutuksia terveyteen.
• Tuotteet eivät ole olleet markkinoilla riittävän pitkään, jotta niiden mahdollisia vaikutuksia olisi voitu tutkia. Lisäksi tuotteet vaihtelevat laajasti.
• Vielä ei voida päätellä sitä, missä määrin tuote houkuttaa nuoria tupakan käyttäjiksi, tai miten
yhtäaikainen käyttö muun tupakkatuotteen ja sähkösavukkeen kanssa vaikuttaa.

Maailman terveysjärjestö WHO kehottaa sääntelemään kuumennettavia tupakkatuotteita muiden tupakkatuotteiden tapaan. Tupakka on kaikissa muodoissaan haitallista.

Lähde: WHO (2020): Heated tobacco products: information sheet – 2nd edition