Kestävä kehitys varmistaa puhtaan veden saannin.

Tupakka on ympäristön vihollinen.

Tupakkakasvi tarvitsee paljon kastelua, lannoitteita ja hyönteismyrkkyjä.

Tupakan viljelyssä käytetään teollisuusmaissa kiellettyjä torjunta-aineita, jotka leviävät ympäristöön.

Myrkkyjen leviäminen merkitsee myös vesien saastumista.

Lähteet: Tobaksfakta 2018, www.suomenash.fi, Agenda2030 – kestävän kehityksen tavoitteet.