Kestävä kehitys varmistaa edullisen ja puhtaan energian.

Tupakka jarruttaa puhtaan energian käyttöä.

Tupakkaepidemia aiheuttaa suuria kustannuksia.

Epidemian hoitoon menevillä rahoilla voisi kehittää uusiutuvaa energiaa.

Lähteet: Tobaksfakta 2018, www.suomenash.fi, Agenda2030 – kestävän kehityksen tavoitteet