Kestävä kehitys vähentää eriarvoisuutta.

Tupakka tuo epätasa-arvoa talouteen ja terveyteen.

Vuonna 2030 tupakan käyttö tappaa arviolta yli 8 miljoonaa ihmistä vuosittain, tällä hetkellä 7 miljoonaa / vuosi.

Yli 80 prosenttia tupakkaan kuolevista elää pieni- ja keskituloisissa maissa.

Tupakan käytön vähentäminen on avain terveyden ja talouden tasa-arvoon.

Lähteet: Tobaksfakta 2018, www.suomenash.fi, Agenda2030 – kestävän kehityksen tavoitteet.