Kestävä kehitys tukee kestävää infrastruktuuria.

Tupakka on resurssisyöppö.

Tupakka kuluttaa valtavasti inhimillisiä ja taloudellisia resursseja, jotka voisi käyttää kestävään infrastruktuuriin ja teollistumiseen.

Lähteet: Tobaksfakta 2018, www.suomenash.fi, Agenda2030 – kestävän kehityksen tavoitteet.