Kestävä kehitys tarvitsee yhteistyötä ja kumppanuutta.

Tupakka on globaali ongelma.

Tupakkaepidemia voidaan voittaa yhteistyöllä.

Tupakkapuitesopimus antaa perusteet kansainväliselle yhteistyölle.

Yhdessä meissä on enemmän voimaa.

Lähteet: Tobaksfakta 2018, www.suomenash.fi, Agenda 2030 – kestävän kehityksen tavoitteet