Kestävä kehitys suojelee meriä.

Tupakka saastuttaa meriä.

Tupakan tumppi on maailman yleisin roska.
30-40 prosenttia maailman rannoilta kerätystä roskasta liittyy tupakoimiseen.
Suomen kaupunkirannoilla on 300 tupakantumppia 100 metrillä.
Savukkeiden filttereissä on myrkkyjä ja muovia, joka ei maadu.

Lähteet: Tobaksfakta 2018, www.suomenash.fi, Agenda2030 – kestävän kehityksen tavoitteet