Kestävä kehitys suojelee maan ekosysteemejä.

Tupakan viljelyn aiheuttamat metsätuhot ovat vakava ympäristöongelma.

Metsätön maaperä on altis tuulelle ja sateelle.
Trooppiset metsät autioituvat.
Trooppisten metsien ainutlaatuiset eliölajit kuolevat.

Lähteet: Tobaksfakta 2018, www.suomenash.fi, Agenda2030 – kestävän kehityksen tavoitteet.