Kestävä kehitys estää ilmastonmuutosta.

Tupakka tuhoaa maapallon keuhkot.

Tupakanviljely aiheuttaa ryöstöhakkuita.

Vuosittain noin 600 miljoonaa puuta kaadetaan tupakanviljelyn ja tuottamisen vuoksi.

Metsien kaataminen kiihdyttää ilmastonmuutosta.

Lähteet: Tobaksfakta 2018, www.suomenash.fi, Agenda2030 – kestävän kehityksen tavoitteet