Kestävä kehitys edistää sukupuolten tasa-arvoa.

Tupakka heikentää naisten terveyttä.

Euroopassa tupakoivista noin 20 prosenttia on naisia.

Tupakkayhtiöt

värväävät uusia asiakkaita naisista ja tytöistä.

markkinoivat tupakointia naisten oikeutena ja tasa-arvon mittarina.

korostavat naisten tupakoinnin hohdokkuutta ja itsenäisyyttä.

vaikenevat tupakan tappavasta luonteesta.

Lähteet: Tobaksfakta 2018, www.suomenash.fi, Agenda2030 – kestävän kehityksen tavoitteet.