Kestävä kehitys edistää koulutusta.

Tupakka on oppimisen edellytysten tiellä.

Tupakantuotannossa käytetään lapsityövoimaa.

Pitkät työpäivät tupakkapelloilla vievät ajan levolta, leikiltä ja koulunkäynniltä.

Lähteet: Tobaksfakta 2018, www.suomenash.fi, Agenda2030 – kestävän kehityksen tavoitteet.