Eurooppalaiset juomatavat

Euroopassa kulutetaan enemmän alkoholia kuin missään muualla maailmassa.

Euroopassa kuolee alkoholin vuoksi 800 ihmistä joka päivä.

20-24-vuotiaiden eurooppalaisten kuolemista noin neljännes liittyy alkoholiin.

Lähde: WHO: Status report on alcohol consumption, harm and policy responses in 30 European countries 2019.