Kestävä kehitys vähentää eriarvoisuutta. Alkoholi luo eriarvoisuutta.

Heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevat kärsivät alkoholihaitoista enemmän kuin varakkaammat.

Lähteet:

Movendi International (2020): Alcohol Obstacle to Development. How Alcohol Affects the Sustainable Development Goals

YK, Agenda 2030 – kestävän kehityksen tavoitteet