Kestävä kehitys takaa turvalliset kaupungit ja asuinyhteisöt.

Alkoholin myyntipisteiden tiheys on yhteydessä lisääntyneeseen humalajuomiseen ja alkoholihaittoihin.

Lähteet:

Movendi International 2020: Alcohol Obstacle to Development.
YK, Agenda 2030 – kestävän kehityksen tavoitteet