Kestävä kehitys edistää sukupuolten tasa-arvoa. Alkoholi heikentää tasa-arvoa.

Alkoholilla on vahva yhteys lähisuhde- ja seksuaaliväkivaltaan.

Lähteet:

Movendi International (2020): Alcohol Obstacle to Development. How Alcohol Affects the Sustainable Development Goals

YK, Agenda 2030 – kestävän kehityksen tavoitteet