Kestävä kehitys edistää koulutusta.

Alkoholi heikentää oppimisen edellytyksiä.

Alkoholi on 13-15-vuotiaiden yleisimmin käyttämä päihde.

Alkoholin käyttö on yhteydessä heikkoon koulumenestykseen ja koulun keskeyttämiseen.

Lähteet:

Movendi International (2020): Alcohol Obstacle to Development. How Alcohol Affects the Sustainable Development Goals

YK, Agenda 2030 – kestävän kehityksen tavoitteet