Lapsia tulee suojella heitä vahingoittavalta tiedolta

Artikla 17. Lapsia tulee suojella heitä vahingoittavalta tiedolta.

Tupakka yhdistetään menestykseen, viehätysvoimaan ja itsenäisyyteen.

Lähteet: Lapsen oikeuksien sopimus, WHO