Alkoholi lisää turvattomuutta ja väkivaltaa.

Alkoholin myyntipisteiden tiheys on yhteydessä lisääntyneeseen humalajuomiseen ja alkoholihaittoihin.

Lähde: Movendi International 2020: Alcohol Obctacle to Development, How Alcohol Affects the Sustainable Development Goals