fbpx

Utvecklingen i Finland

Enligt Institutet för hälsa och välfärds beräkningar orsakar dödsfall på grund av rökning, sjukpensioner, sjukfrånvaro och rökpauser beroende på beräkningssätt kostnader på 535,8–829,5 miljoner euro. Olägenheterna som rökning orsakar samhället uppgår sammanlagt till uppskattningsvis 1,3 miljarder euro per år.

Syftet med tobakslagen är att avsluta användningen av tobak och andra nikotinprodukter fram till 2030.

Finland är det enda landet i världen som sätter upp denna typ av mål i lagstiftningen. Visionen om tobaksfritt Finland är genomförbart  eftersom finländarna värderar en rökfri livsmiljö.

Social- och hälsovårdsministeriets utvecklingsarbetsgrupp för tobaks- och nikotinpolitiken har föreslått i 2023 åtgärder med vilka man får ett slut på användningen av tobaks- och övriga nikotinprodukter i Finland före år 2030. De föreslagna åtgärderna ska börja vidtas planmässigt redan i början av nästa valperiod. Arbetet för ett rökfritt Finland ska enligt arbetsgruppen fortsätta planmässigt även under de kommande regeringsperioderna.

Läs också
Ny planen för tobakspolitiken

Mer information
Institutet för hälsa och välfärd: Tupakkatilasto 2021 (pdf)
Social- och hälsovårdsministeriet (12.4.2023): Utveckling av tobaks- och nikotinpolitiken: Åtgärdsförslag av arbetsgruppen 2023 (pdf)

Visste du?

  • Med endgame avser man ett mål med vilket man eftersträvar att bruket av tobaksprodukter upphör. I Finland rör målet även att bruket av andra nikotinprodukter upphör.
  • Termen användes för första gången i början av 2000-talet i en artikel där man reflekterade över tobakspolitikens framtid.
  • Endgame blev målet för Finlands tobakslag år 2010. År 2016 började målet omfatta även andra nikotinprodukter.
  • Internationellt sett endgame-tänkandet snabbt blev vanligare under 2010-talet.