Enligt en undersökning om hälsovanor bland unga närmast testar finländska ungdomar att använda vattenpipa. År 2017 hade 26 procent av 18-åriga pojkar och 25 procent av 18-åriga flickor använt vattenpipa åtminstone en gång, bland 16-åringar var andelen 14 procent bland pojkar och 8 procent bland flickor. Åren 2015–2017 minskade andelen som testat bland pojkar och flickor i alla åldersgrupper.

Förbjudet för minderåriga

I tobakslagen klassas de örtblandningar som används i vattenpipor som motsvarigheter till tobak. I lagen förbjuds också försäljning av motsvarigheter till tobak till unga under 18 år och det är förbjudet att marknadsföra dessa produkter. Om man i vattenpipan röker en blandning som innehåller tobak gäller för den bland annat samma tobaksförbud och -begränsningar som för så kallade traditionella cigaretter. Till exempel är det då förbjudet att använda vattenpipa i sådana lokaler där det är förbjudet att röka.

Däremot gäller inte förbudet mot karakteristiska smaker och dofter i tobaksprodukter vattenpipa. I tobaksblandningen tillsätts ofta smaker av frukt, örter och blommor för att göra det mer lockande.

Läs mera här:

Vattenpipa - påståenden och fakta