fbpx

Vattenpipa

Enligt en undersökning om hälsovanor bland unga närmast testar finländska ungdomar att använda vattenpipa. År 2019 hade 21 procent av 18-åriga pojkar och 20 procent av  flickor använt vattenpipa minst en gång, bland 16-åringar var andelen 13 procent bland pojkar och 8 procent bland flickor. År 2019 andelen som testat  vattenpipa förblev på samma nivå eller fallit från föregående undersökning bland pojkar och flickor i alla åldersgrupper.

Förbjudet för minderåriga

I tobakslagen klassas de örtblandningar som används i vattenpipor som motsvarigheter till tobak. I lagen förbjuds också försäljning av motsvarigheter till tobak till unga under 18 år och det är förbjudet att marknadsföra dessa produkter. Om man i vattenpipan röker en blandning som innehåller tobak gäller för den bland annat samma tobaksförbud och -begränsningar som för så kallade traditionella cigaretter. Till exempel är det då förbjudet att använda vattenpipa i sådana lokaler där det är förbjudet att röka.

Däremot gäller inte förbudet mot karakteristiska smaker och dofter i tobaksprodukter vattenpipa. I tobaksblandningen tillsätts ofta smaker av frukt, örter och blommor för att göra det mer lockande.


Se vår Vattenpipa broschyr.

Läs också:

WHO: Waterpipe tobacco smoking and health (pdf)

Statistik:

Institutet för hälsa och välfärd: Sotkanet.fi – Statistikuppgifter om finländarnas välfärd och hälsa