fbpx

Marknadsföring

Marknadsföring av tobak förbjöds enligt lag i Finland år 1978.

Tobaksprodukter, elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning, nikotinvätskor och nikotinfria vätskor för förångning får säljas endast i detaljhandelsförpackningar som stämmer överens med lagen.

Detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter ska vara försedda med (32 §)

  • varningstexter på finska och svenska,
  • figurativa varningar för tobaksprodukternas negativa effekter på hälsan,
  • en informationstext om rökens skadlighet,
  • information om rökavvänjning,
  • en unik identitetsmärkning så att detaljhandelsförpackningen kan spåras och en säkerhetsmärkning som inte kan manipuleras.

De kombinerade figurativa varningarna och textvarningarna väljs ur EU-kommissionens bildarkiv för kombinerade figurativa varningar.

Detaljhandelsförpackningar med tobaksprodukter ska innehålla minst (34 §) 20 cigaretter, 30 gram rull- eller piptobak eller 10 cigariller. Detaljhandelsförpackningar för cigaretter ska vara rätblocksformade (35 §).

Märkningen av tobaksprodukter och deras detaljhandelsförpackningar får inte främja försäljningen av en produkt eller uppmuntra till konsumtion av en sådan genom att skapa en felaktig uppfattning om produktens egenskaper, hälsoeffekter, risker eller utsläpp, innehålla någon information om innehållet av nikotin, tjära eller kolmonoxid i produkten, antyda att produkten är mindre skadlig än andra produkter eller antyda att produkten har vitaliserande och energigivande egenskaper (33 §).

Förbud mot framläggande av produkter

Eftersom marknadsföring av tobaksprodukter är förbjudet är förpackningarnas utformning en viktig marknadsföringskanal, på samma sätt som framläggande av dem i vardagliga inköpssituationer. I Finland blev det förbjudet att lägga fram tobaksprodukter i detaljhandelsaffärer i början av år 2012.

Förbudet mot framläggande gäller också elcigaretter, nikotinvätskor, tobakssurrogat och deras varumärken.  Förbudet gäller inte sådana försäljningsställen med egen ingång som nästan uteslutande säljer tobaks- och nikotinprodukter (bl.a. tobaksaffärer) eller försäljning på fartyg inom internationell sjötrafik.

Brytande mot förbudet mot framläggande är ett brott vid marknadsföring av tobak som leder till böter. (110 §).

  • Tobaksreklam förbjöds redan år 1978 enligt Finlands tobakslag.
  • Enligt tobakslagen är det förbjudet att annonsera något som är relaterat till rökning.
  • När tobaksföretag riktar reklam till unga, utnyttjar de filmer och sociala medier.