Detta gör vi

ASH Finland r.f. (Action on Smoking and Health) är en år 1989 grundad, nationell folkhälsoorganisation och expert på tobakspolitik.

Vårt mål är ett rök- och nikotinfritt Finland.

Vi främjar eliminering av tobaksprodukter och nikotinrelaterade produkter samt missbruk av drog.

Inhemska och internationella nätverk är en viktig del av vår verksamhet: tillsammans är vi starkare och mer inflytelserika.

Vi främjar upphörandet av bruket av tobaksprodukter och med dem jämförbara produkter samt rusmedelsfrihet.

ASH Finlands uppgift är att erbjuda information och påverka. Vi främjar upphörande av bruket av tobaks- och nikotinprodukter samt rusmedelsfrihet och försöker på så sätt förbättra befolkningens hälsa och välbefinnande.

Mission

Vårt arbete ska leda till att användningen av tobaks- och nikotinprodukter upphör. Vi vill även främja en ansvarsfull alkoholpolitik.

Vision

Individen, samhället och miljön ska inte behöva lida av skador från tobaks- och nikotinprodukter. Skador som följer av alkoholkonsumtion minimeras genom ansvarsfull politik.

Våra värden är

  • öppenhet
  • opartiskhet och
  • pålitlighet.

Etiska anvisningar

Vår verksamhet grundar sig på forskningsdata som grundar sig på bevis. Våra etiska anvisningar fastslår hur vi handlar i förhållande till tobaks- och alkoholindustrin. Samtidigt främjar anvisningarna våra värden.

  1. ASH Finlands uppgift är att lyfta fram de beroendeframkallande egenskaperna hos tobaksprodukter och alkohol och de sanitära olägenheter som bruket av dem orsakar.
  2. Föreningens personal och de övriga personerna som är med i verksamheten binder sig att främja föreningens mål.
  3. ASH Finland avhåller sig från kontakt och samarbete med tobaks- och alkoholindustrin, andra motsvarande aktörer samt aktörer i nära samarbete med dessa. Om detta av en grundad orsak inte är möjligt måste kontaktens öppenhet och transparens säkerställas.