Finlands ASH r.f. (Action on Smoking and Health) är en år 1989 grundad, nationell folkhälsoorganisation och expert på tobakspolitik.

Vårt mål är ett rökfritt Finland.

Vi främjar upphörandet av bruket av tobaksprodukter och med dem jämförbara produkter samt rusmedelsfrihet.