Detta gör vi

ASH Finland r.f. (Action on Smoking and Health) är en år 1989 grundad, nationell folkhälsoorganisation och expert på tobakspolitik.

Vårt mål är ett rökfritt Finland.

Vi främjar eliminering av tobaksprodukter och nikotinrelaterade produkter samt missbruk av drog.

Inhemska och internationella nätverk är en viktig del av vår verksamhet: tillsammans är vi starkare och mer inflytelserika.

Vi främjar upphörandet av bruket av tobaksprodukter och med dem jämförbara produkter samt rusmedelsfrihet.