I tobakslagen är rökning förbjudet i bostadsaktiebolags gemensamma och allmänna lokaler. En bostadssammanslutning kan med stöd av tobakslagen hos kommunen ansöka om att kommunen meddelar rökförbud på balkongerna till lägenheterna i bostadssammanslutningens byggnad, utomhusområden som används av lägenheterna och inne i lägenheterna. En enskild boende kan inte ansöka om rökförbud av myndigheterna.

En kommunal myndighet kan meddela rökförbud om det på grund av husets konstruktioner eller andra omständigheter är möjligt att tobaksrök annat än i undantagsfall sprider sig till en annan balkong. Det räcker med att röken sprider sig för att ett förbud kan meddelas, och man behöver inte påvisa hälsoskador.

Rökförbud får meddelas i en lägenhet om spridningen av rök inte genom en reparation eller ändring av konstruktionerna kan förhindras. Bostadsrummets innehavare måste innan förbudet meddelas ges möjlighet att förhindra spridningen av rök genom egna åtgärder. Ett rökförbud som avser ett bostadsrum i en lägenhet gäller inte användning av elektroniska cigaretter.

Bolagsstämman beslutar om ansökan om förbud

Bolagsstämman beslutar om ansökan om rökförbud från kommunen. Om en ansökan under beredning måste på förhand meddelas till aktieägarna.

Fastighetsägaren (bostadssammanslutningen) är förpliktad att se till att tobaksrök inte kommer in i lägenheterna via ventilationen, ett öppet fönster eller konstruktionerna. Man kan i vissa fall påverka tobaksrök som kommer utifrån genom placeringen av ventilerna för ersättningsluft. Kommunens hälsonämnd övervakar vid behov att ägaren håller fastigheten i det skick som krävs.

Jag vill ha ett rökfritt hem

Vid hyresavtal kan man komma överens om tobaksförbudet i hyresavtalet. Förbudet kan ingå i hyresavtalet från början eller det kan läggas till senare genom överenskommelse med hyresvärden och hyresgästen.

I bostadssammanslutningens bolagsordning kan man förbjuda rökning på lägenheternas balkonger, utomhusområdet eller i lägenheterna. En ändring av bolagsordningen kräver godkännande av alla aktieägarna.

Genom ordningsreglerna kan man begränsa rökning till exempel på bolagets gård eller på gemensamma piskbalkonger.