fbpx

Snus

Snus orsakar och upprätthåller nikotinberoende. Det ökar sannolikt risken, till exempel, för förhöjt blodtryck, typ 2-diabetes, metabolt syndrom och cancer i matstrupe. Också orsakar det dålig andedräkt, missfärgning av tänderna och ändringar i munnens slemhinna som kan vara förstadier för cancer.

Snus får inte importeras, säljas eller överlåtas, men trots detta har det under de senaste åren blivit populärt särskilt bland ungdomar. Det finns flera olika snusliknande rökfria tobaksprodukter på marknaden. Den vanligaste snusprodukten i Finland är så kallat svenskt, fuktigt snus.

År 2022 snusade 6 procent av männen och procent av kvinnor i åldern 20–64 år dagligen.

Dagligt snusande är vanligast bland pojkar som studerar vid yrkesläroanstalter. Av dem använde 17 procent snus år 2023 (2019: 20 %). År 2010–2011 var andelen 5 procent. Bland flickorna som studerar vid yrkesläroanstalter använder nu ungefär 7 procent snus dagligen. I gymnasiet är motsvarande andel 4 procent av pojkar och 1 procent av flickor. I grundskolan 6 procent av pojkarna och 2 procent av flickorna använder snus dagligen (2023).

Enligt Finlands Institutet för hälsa och välfärd har användningen av snus bland universitets- och yrkeshögskolestudenter ökat. År 2021 snusade 6 procent av universitetsstudenterna dagligen (2 procent av kvinnorna, 11 procent av männen). Snusning är vanligare bland män än bland kvinnor både på universitetet (kvinnor 1 procent, män 8 procent) och på yrkeshögskolan (kvinnor 2 procent, män 15 procent). Under 2016 snusade 6 procent av männen som studerar vid ett universitet och 8 procent av männen som studerar vid en yrkeshögskola dagligen.

Begränsad import och användning

Produktion och försäljning av snus är förbjudet, förutom i Sverige, i alla andra EU-medlemsländer. I enlighet med den finska tobakslagen kan privatpersoner importera högst 1 000 gram rökfria tobaksprodukter (snus, luktsnus och tuggtobak) under ett dygn för personligt bruk.  Minderåriga får inte importera tobaksprodukter eller nikotinvätskor. Snus får inte importeras för en annan persons användning, oavsett om mottagaren betalar för snuset eller inte.

Enligt lagen får rökfria tobaksprodukter inte användas i lokaler eller på utomhusområden vid daghem eller läroanstalter som ger förskoleundervisning, grundläggande utbildning, yrkesutbildning eller gymnasieutbildning.

Rökförbuden enligt tobakslagen som gäller arbetsplatser gäller inte snus. Arbetsgivaren kan ändå besluta om praxis på arbetsplatsen.

Energisnus

Energisnus påminner om riktigt snus, men innehåller varken tobak eller nikotin. I energisnus har lagts till koffein och andra uppiggande ingredienser och snuset kan köpas i dagligvarubutiker.

Energisnus är inte en tobaksprodukt, utan räknas till tobakssurrogat. I tobakslagen förbjuds försäljning av motsvarigheter till tobak, såsom energisnus, till barn under 18 år. Även marknadsföring av dessa produkter är förbjudet och de får inte vara synligt framlagda vid butikskassorna.


Se vår Snus broschyr.

 

Statistik

Institutet för hälsa och välfärd: Sotkanet.fi – Statistikuppgifter om finländarnas välfärd och hälsa

Institutet för hälsa och välfärd: Tobaksstatistik 2022 (pdf)