Snus får inte importeras, säljas eller överlåtas, men trots detta har det under de senaste åren blivit populärt särskilt bland ungdomar. Det finns flera olika snusliknande rökfria tobaksprodukter på marknaden. Den vanligaste snusprodukten i Finland är så kallat svenskt, fuktigt snus.

År 2016 snusade ungefär tre procent av männen i åldern 20–74 år dagligen och 0,4 procent av kvinnorna i samma ålder. Nästan fyra procent av männen använde snus sporadiskt. Lite över sex procent berättade att de hade slutat snusa.  Av männen har 87 procent och av kvinnorna 88 procent aldrig snusat.

Dagligt snusande är vanligast bland pojkar som studerar vid yrkesläroanstalter. Av dem använde 17 procent snus år 2017. År 2010–2011 var andelen 5,3 procent. I gymnasiet är motsvarande andel 8 procent. Bland flickor är användningen av snus fortfarande ovanligt, men även där kan man se en hårfin ökning: bland flickorna som studerar vid yrkesläroanstalter använder nu ungefär två procent snus dagligen. Av pojkarna i grundskolan använder 7,6 procent snus dagligen.

Begränsad import och användning

Produktion och försäljning av snus är förbjudet, förutom i Sverige, i alla andra EU-medlemsländer. I enlighet med den finska tobakslagen kan privatpersoner importera högst 1 000 gram rökfria tobaksprodukter (snus, luktsnus och tuggtobak) under ett dygn för personligt bruk.  Minderåriga får inte importera tobaksprodukter eller nikotinvätskor. Snus får inte importeras för en annan persons användning, oavsett om mottagaren betalar för snuset eller inte.

Enligt lagen får rökfria tobaksprodukter inte användas i lokaler eller på utomhusområden vid daghem eller läroanstalter som ger förskoleundervisning, grundläggande utbildning, yrkesutbildning eller gymnasieutbildning.

Rökförbuden enligt tobakslagen som gäller arbetsplatser gäller inte snus. Arbetsgivaren kan ändå besluta om praxis på arbetsplatsen.

Energisnus

Energisnus påminner om riktigt snus, men innehåller varken tobak eller nikotin. I energisnus har lagts till koffein och andra uppiggande ingredienser och snuset kan köpas i dagligvarubutiker.

Energisnus är inte en tobaksprodukt, utan räknas till tobakssurrogat. I tobakslagen förbjuds försäljning av motsvarigheter till tobak, såsom energisnus, till barn under 18 år. Även marknadsföring av dessa produkter är förbjudet och de får inte vara synligt framlagda vid butikskassorna.

Läs mera här:

Snus - påståenden och fakta -broschyr