fbpx

Rökning

År 2020 rökte  12 procent dagligen av vuxna i åldern 20–64: 14 procent av männen och 11 procent av kvinnorna. Rökningen har minskat i alla åldersgrupper, särskilt bland män. Till exempel på 1980-talet rökte var tredje man dagligen, av kvinnorna var femte.

Fyra av fem personer som röker dagligen är bekymrade över hur rökningen påverkar hälsan. Över hälften skulle vilja sluta och drygt en tredjedel har försökt sluta röka.

År 2020 var 5,3 procent av de högutbildade rökarna, 8,5 procent av de med medelhög utbildning och 15,4 procent av de med låg utbildning.

Merparten av de finländska ungdomarna röker inte. Enligt en undersökning om hälsovanor bland unga rökte fortfarande endast 5 procent av 14–18 år gamla flickor och 7 procent av 14–18 år gamla pojkar dagligen år 2021.

Utbildningen inverkar

Rökningen bland föräldrarna minskar fortfarande. För över två tredjedelar av de unga har mamman aldrig rökt under den ungas livstid, och för över lite mer än hälften har pappan inte rökt. Allt som allt är det ovanligt att de unga exponeras för tobaksrök över en timme per dag.

Mellan skolorna är skillnaderna fortfarande år 2021 stora. Vid yrkesläroanstalterna rökte  dagligen 18 procent av de studerande, i gymnasierna endast 2 procent. Av eleverna i årskurserna 8 och 9 i grundskolan rökte dagligen  5 procent.

Daglig rökning bland universitets- och yrkeshögskolestudenter har minskat under de senaste 15 åren. År 2021 rökte 5 procent av studenterna dagligen (6 procent av kvinnorna och 5 procent av männen). Rökning är mindre vanligt bland universitetsstudenter (kvinnor 2 procent, män 3 procent) än bland de som studerar vid yrkeshögskolan (kvinnor 10 procent, män 7 procent).

 

Mer information
Institutet för hälsa och välfärd: Sotkanet.fi – Statistikuppgifter om finländarnas välfärd och hälsa
Institutet för hälsa och välfärd (2021): Enkäten Hälsa i skolanSocial- och hälsovårdsministeriet: Tupakkatilasto 2021 (pdf)
Institutet för hälsa och välfärd: Studie i ungdomars hälsobeteende 2019: Användningen av tobaksprodukter och berusningsmedel samt penningspelande (på Finska, presentationsblad på Svenska)
Social- och hälsovårdsministeriet, pressmeddelande: Studie i ungdomars hälsobeteende: ungas användning av tobak och alkohol minskar inte längre 2019

Visste du?

  • I Finland dör varannan rökare i sjukdomar orsakade av rökningen.
  • Vart tredje cancerfall beror på rökning.
  • I vart femte hjärtrelaterat dödsfall är tobaken en central riskfaktor.