År 2017 rökte 11, 4 procent dagligen av den vuxna befolkningen över 20 år i Finland: 13 procent av männen och 9,8 procent av kvinnorna. Rökningen har minskat i alla åldersgrupper, särskilt bland män. Till exempel på 1980-talet rökte var tredje man dagligen, av kvinnorna var femte.

Fyra av fem personer som röker dagligen är bekymrade över hur rökningen påverkar hälsan. Över hälften skulle vilja sluta och drygt en tredjedel har försökt sluta röka.

År 2017 rökte 4,7 procent av högutbildade kvinnor och 5,3 procent av högutbildade män. Bland lågutbildade kvinnor var andelen 14,1 procent och bland lågutbildade män 17,1 procent.

Merparten av de finländska ungdomarna röker inte. Enligt en undersökning om hälsovanor bland unga rökte fortfarande endast sju procent av 14–18 år gamla flickor och pojkar dagligen år 2017. Antalet stiger något med åldern: Var tionde bland 16–18 år gamla flickor och pojkar röker dagligen. I början av millenniet var andelen ännu 31 procent.

Utbildningen inverkar

Rökningen bland föräldrarna minskar fortfarande. För över två tredjedelar av de unga har mamman aldrig rökt under den ungas livstid, och för över lite mer än hälften har pappan inte rökt. Allt som allt är det ovanligt att de unga exponeras för tobaksrök över en timme per dag.

Mellan skolorna var skillnaderna fortfarande år 2017 stora. Vid yrkesläroanstalterna rökte 23 procent av de studerande, i gymnasierna endast drygt tre procent. Av eleverna i årskurserna 8 och 9 i grundskolan rökte 6,9 procent.

Visste du?

  • I Finland dör varannan rökare i sjukdomar orsakade av rökningen.
  • Vart tredje cancerfall beror på rökning.

I vart femte hjärtrelaterat dödsfall är tobaken en central riskfaktor.