Material

Hjälper snus dig att sluta röka? Är elcigaretter trygga? Svar på bland annat dessa frågor finns i våra broschyrer.
Broschyrerna finns tillgängliga endast som PDF-filer.

Videor

Tobaksindustrin gör de rika rikare och de fattiga fattigare.

Gifter från fimpar kommer även ut i vattendrag.

Tobak förstör jordkotets lungor.

Hållbar utveckling främjar utbildning och skolning

Hållbar utveckling främjar hälsan och välmående

Hållbar utveckling främjar jämlikhet mellan könen