Hjälper snus dig att sluta röka? Är elcigaretter trygga? Svar på bland annat dessa frågor finns i våra broschyrer.

Broschyrerna finns tillgängliga endast som PDF-filer.

Broschyrer

Bilder

Miljö

       

De globala målen

   

Andra grafer

  

 

Videor

Tobaksindustrin gör de rika rikare och de fattiga fattigare.

Gifter från fimpar kommer även ut i vattendrag.

Tobak förstör jordkotets lungor.