fbpx

Tobaksaccis

Målet med lagen om tobaksaccis är också att främja tobakslagens hälsopolitiska mål. Tobaksaccis uppbärs på cigaretter, cigarrer, cigariller och löstobak samt på övriga produkter som innehåller tobak och cigarrettpapper. Från början av 2017 har tobaksaccisen omfattat även nikotinhaltiga och nikotinfria vätskor för elcigaretter.

Tobaksskatten har höjts regelbundet de senaste åren, två gånger om året. Enligt det nuvarande regeringsprogrammet fortsätter gradvisa skattehöjningar på tobak och nikotinprodukter med totalt 200 miljoner euro under den nuvarande regeringstiden.

År 2018 ändrades skattestrukturen för cigarrer så att den skulle vara likadan som för de övriga tobaksprodukterna. Nu uppbärs för cigarrer förutom värdeaccis även enhetsaccis.  Syftet är att den euromässiga accisnivån för cigarrer ska vara minst på samma nivå som accisnivån för de billiga cigaretterna.

Accisintäkten ökar

År 2020 erhöll den finska regeringen 1,1 miljarder euro i tobaksskatteintäkter. Intäkterna från tobaksskatt har vuxit stadigt under 2000-talet trots att rökningen har minskat.

År 2018 var andelen av icke-dokumenterad konsumtion av cigaretter cirka 11–13 procent av den totala konsumtionen. Den totala konsumtionen av cigaretter var cirka 4,5 miljarder cigaretter. Av detta var passagerarimportens andel cirka 8 procent och smugglade cigaretter 3–5 procent. Dessutom var onlineinköp av cigaretter cirka 0,5 procent av den totala konsumtionen.

Passagerarinförseln stävjas av begränsningen som grundar sig på tobakslagens varningsmärkningar, enligt vilken en resenär till Finland får införa högst 200 stycken sådana cigaretter som saknar varningar på finska och svenska och varnande bilder.

Stora skillnader mellan EU-länderna

Det finns betydande skillnader mellan EU-länderna i nivån på tobaksaccisen och priserna på tobaksprodukter, även om tobaksaccisen har förenhetligats med tobaksaccisdirektivet.

Enligt finansministeriet har Finland den fjärde högsta skatten och prisnivån i EU-länderna när man jämför det genomsnittliga priset på cigaretter i varje land. Beskattningen av cigaretter är högst i Irland, Storbritannien och Frankrike. Vid jämförelse av skattetrycket i euro måste emellertid hänsyn tas inte bara till prisnivåerna i de olika länderna, utan också till dem i deras omedelbara närhet.

 

 

Visste du?

  • Världshälsoorganisationen WHO och Världsbanken rekommenderar att tobaksaccisen höjs. Enligt dem är det effektivaste sättet att minska förbrukningen av tobaksprodukter att höja tobaksaccisen.
  • Ett högt pris på tobaksprodukter förebygger att man börjar röka, ökar försöken att sluta röka och minskar hälsoskillnaderna mellan befolkningsgrupperna.
  • Enligt Världsbanken borde man inom tobaksbeskattningen främst beakta hur accisnivån påverkar hälsan.