fbpx

Tobaksaccis

Målet med lagen om tobaksaccis är också att främja tobakslagens hälsopolitiska mål. Tobaksaccis uppbärs på cigaretter, cigarrer, cigariller och löstobak samt på övriga produkter som innehåller tobak och cigarrettpapper. Från början av 2017 har tobaksaccisen omfattat även nikotinhaltiga och nikotinfria vätskor för elcigaretter.

År 2018 ändrades skattestrukturen för cigarrer så att den skulle vara likadan som för de övriga tobaksprodukterna. Nu uppbärs för cigarrer förutom värdeaccis även enhetsaccis.  Syftet är att den euromässiga accisnivån för cigarrer ska vara minst på samma nivå som accisnivån för de billiga cigaretterna.

Tobaksskatten har höjts regelbundet de senaste åren, två gånger om året. Enligt premiärminister Petteri Orpos regeringsprogram kommer skattehöjningarna att fortsätta med totalt 100 miljoner euro under regeringsperioden 2023–2027. Skattehöjningarna kommer att genomföras mot slutet av regeringsperioden. Det är inte planerat med skattehöjningar i början av regeringsperioden, det vill säga under åren 2024–2025.

Accisintäkten ökar

Mängden skatter som betalas på tobak har ökat stadigt de senaste åren. Detta beror på skattehöjningar, trots att rökningen har minskat. År 2023 uppskattar finansministeriet att tobaksskatten kommer att generera 1 215 miljoner euro.

Passagerarinförseln stävjas av begränsningen som grundar sig på tobakslagens varningsmärkningar, enligt vilken en resenär till Finland får införa högst 200 stycken sådana cigaretter som saknar varningar på finska och svenska och varnande bilder.

Stora skillnader mellan EU-länderna

Det finns betydande skillnader mellan EU-länderna i nivån på tobaksaccisen och priserna på tobaksprodukter, även om tobaksaccisen har förenhetligats med tobaksaccisdirektivet. Skillnaderna är särskilt stora i grannländerna, särskilt i norra och västra Europa. Priset på en tobaksask varierar från drygt 2 euro till över 12 euro.

I Finland var genomsnittspriset på cigaretter det tredje högsta i EU år 2020. Andelen skatter i cigaretternas pris var den näst högsta i EU. Skillnaderna i skatterna och skattestrukturen för andra tobaksprodukter är ännu större mellan medlemsländerna i Europeiska unionen.

Nikotinpåsar beskattas i Sverige, Danmark, Estland, Lettland, Ungern och Italien. De högsta skatterna finns för närvarande i Estland och Lettland.

Visste du?

  • Världshälsoorganisationen WHO och Världsbanken rekommenderar att tobaksaccisen höjs. Enligt dem är det effektivaste sättet att minska förbrukningen av tobaksprodukter att höja tobaksaccisen.
  • Ett högt pris på tobaksprodukter förebygger att man börjar röka, ökar försöken att sluta röka och minskar hälsoskillnaderna mellan befolkningsgrupperna.
  • Enligt Världsbanken borde man inom tobaksbeskattningen främst beakta hur accisnivån påverkar hälsan.