fbpx

Tobak – ett miljöhot

Odling av tobak riskerar jordklotets lungor

Tobak odlas i över 120 länder, och största delen av dessa är utvecklingsländer. För odling av tobak används 4,3 miljoner hektar mark och ungefär 200 000 hektar tropiska skogar fälls årligen för tobaksodlingar.

Tobaksbruket är störst bland fattiga. De pengar som spenderas på tobak skulle i stället behövas till grundläggande behov som mat, utbildning, och hälsovård.

Fällningen av skogar accelererar klimatförändringen och blottar jordmånen för vindar och regn som så småningom orsakar öknar. Odlingen av tobak utarmar jordmånen så att man efter några år inte längre kan odla någonting. Man har räknat ut att om man i stället för tobak skulle odla matgrödor, skulle man kunna mata över 19 miljoner människor.

Tobaksplantan är en krävande odlingsväxt: den behöver mycket vatten, gödsel och insektgifter. I fattiga tobaksodlingsländer används ofta i industriländer förbjudna bekämpningsmedel, som lätt sprids till miljön och vattendragen.

Tobaksindustrins stora kolavtryck

I världen finns närmare 600 tobaksfabriker som alla använder mycket vatten, energi och kemikalier. Tobaksindustrin producerar över sex biljoner cigaretter per år.  Enligt Världshälsoorganisationen WHO uppstår det inom tobaksproduktionen årligen över två miljoner ton fast avfall, 300 000 ton avfall med nikotin som inte går att återanvända och 200 000 ton annat kemikalieavfall.

Även koldioxidutsläppen från tobaksindustrin är betydande: enbart i USA motsvarar koldioxidutsläppen från tobaksindustrin utsläppen från fyra miljoner bilar.

Fimpen är världen vanligaste skräp

Globalt kastas det 4,5 biljoner tobaksfimpar i miljön per år. I Finland hamnar över tre miljarder fimpar i miljön per år.

Cigarrettfiltret görs av poröst cellulosaacetat, med vilket man försöker filtrera bort tjära och andra giftiga ämnen från tobaksröken, innan de hamnar i rökarens lungor. Cellulosaacetat är plast som inte förmultnar och för vilket det tar flera år också för att brytas ner.

I fimpar finns många giftiga kemikalier som löses upp i miljön, såsom kadmium, arsenik och bly, som blir kvar i filtret. När fimparna kastas på marken transporterar vinden och regnet dem till vattendragen och de giftiga kemikalierna i dem sköljs i vattendragens ekosystem.

Uppskattningsvis 40 procent av allt skräp som samlas in på världens stränder är på ett eller annat sätt förknippat med rökning. I Finland hittades i genomsnitt 300 stycken fimpar per hundra meter på de stadsstränder som var med i en uppföljningsundersökning som gjordes av Finlands miljöcentral.

Det tar i genomsnitt ett och ett halvt år i sötvatten och tre år i havsvatten för en tobaksfimp att brytas ned. Fimpar som hamnar i sjöar, åar och havet blir lätt föda för fåglar och havsdjur, som kan skada sig och till och med dö.

Gifter från fimpar kommer även ut i vattendrag

Tobak förstör jordklotets lungor

Tobaksindustrin gör de fattiga fattigare

  • Tobaksindustrin är världens 18:e största förorenare av kemiskt avfall, och bidrar dessutom till försurning genom utsläpp av svaveldioxid.
  • Tobakens negativa miljöpåverkan kommer in i alla delar av processen, från tobaksplantan till fimpen på gatan.
  • Om världens tobaksodlingar istället nyttjades för livsmedelsproduktion skulle det ge mat till 20 miljoner människor.