fbpx

Elcigaretten

Världshälsoorganisationen WHO och många forskare är oroade över att användare av elcigaretter drar in nikotinet i lungorna som varm ånga. Toxiciteten och den fysiologiska inverkan av sådan exponering har inte undersökts grundligt.

Hjälper inte vid avvänjning

Undersökningar pekar på att de som använder elcigaretter inte blir av med sitt nikotinberoende. Forskarna varnar för att det är lätt för unga att genom smaker och lätt inandningsbar ånga lära sig att röka, varvid tröskeln till egentlig rökning sänks.

WHO rekommenderar inte användning av elcigaretter till hjälp vid rökavvänjning, och skulle inte heller tillåta användning av dem i utrymmen som ska vara rökfria miljöer.

Pojkar testar

Elcigaretterna blev vanligare i Finland år 2010. Enligt en undersökning om hälsovanor bland unga har det blivit vanligare bland 16 och 18 år gamla pojkar, men inte i andra åldersgrupper eller bland flickor, att testa elcigaretter. 3,1 procent av 18-åriga män använde elcigaretter dagligen  år 2019. Bland kvinnor i samma ålder 0,4 procent använde elcigaretter dagligen.

Andelen bland 14–16 år gamla flickor och pojkar som använde elcigaretter dagligen varierade mellan 0,4 och 0,8 procent, och 99,6 prosent  av 12-åringar inte använde elcigaretter.  Av de som testar eller röker elcigaretter använder ungefär hälften nikotinhaltiga vätskor i dem.

År 2021, vid yrkesläroanstalterna använder elcigaretter dagligen 3 procent av de studerande, i gymnasierna 0,5 procent och i grundskolan 2 procent.

I lagen likställs de med cigaretter

För elcigaretter gäller i regel samma förordningar som för cigaretter: användningen av elcigaretter är förbjudet i lokaler där det är förbjudet att röka. Elcigaretter får inte säljas eller överlåtas till barn under 18 år och en minderårig får inte inneha elcigaretter.  Även marknadsföring av dem är förbjudet och de får inte vara synligt framlagda vid detaljförsäljning.

Butikerna som säljer elcigaretter och den nikotinvätska som används i dem måste ha tillstånd för detaljhandelsförsäljning. Tillståndet utfärdas av den kommun där butiken är belägen. Försäljning på internet och annan distansförsäljning av elcigaretter och nikotinvätskor är förbjudet.

Det finns en tidsgräns på 24 timmar för import av elcigaretter och nikotinvätskor från andra än EES-länder. För att kunna föra in produkter i landet måste personen befinna sig utanför Finlands gränser i över 24 timmar.

Nikotinvätskor kan inte smaka godis eller frukt. Elcigaretter och deras påfyllningskapslar ska förvaras oåtkomliga för barn och skyddas mot felanvändning, skador och läckor. De ska dessutom ha en mekanism som säkerställer en läckagefri påfyllning.

Detaljhandelsförpackningarna för elcigaretter och påfyllningskapslar ska innehålla (Tobakslagen 36 §)

  • en förteckning över beståndsdelarna i produkten
  • produktens nikotinhalt och dosering
  • tillverkarens partinummer
  • rekommendation om att produkten ska förvaras oåtkomlig för barn
  • hälsovarningar på svenska och finska samt
  • folder med information om produkten och dess användning samt nödvändiga kontaktuppgifter.

 

Broschyr

Vad är e-cigarett?

Vad innehåller det?

Se också vår E-cigarett broschyr.