Förvaltning

På Finlands ASH rf:s byrå arbetar fyra personer. Styrelsen leder vår verksamhet. Styrelsens ordförande och organisationens verkställande direktör svarar på frågor om styrelsens verksamhet, organisationens synpunkter och dylika frågor.

Finlands ASH rf:s styrelse år 2019

Ordförande

Professor Pekka Puska

Vice ordförande

Gymnastiklärare Outi Palkama

Medlemmar

Professor Heikki Hiilamo, Helsingfors universitet

Hälsovårdsråd Vesa Korpelainen, stiftelsen för Norra Karelen-projektet

Verksamhetsledare Juha Mikkonen, EHYT rf

Generalsekreterare Matti Rautalahti, Finska Läkarföreningen Duodecim

Specialist Annamari Rouhos

Generalsekreterare Tuula Vasankari, Filha rf

Specialist Olli Simonen, Läkare mot tobak (DAT)-nätverket

Finansiering

Social- och hälsovårdsministeriet finansierar vår verksamhet med Veikkaus vinstmedel.