Förvaltning och finansiering

Förvaltning

Kontaktinformationen för ASH-föreningens kontor hittar du här. Styrelsen leder vår verksamhet. Styrelsens ordförande och organisationens verkställande direktör svarar på frågor om styrelsens verksamhet, organisationens synpunkter och dylika frågor.

ASH Finland rf:s styrelse

Ordförande

Professor Pekka Puska

Vice ordförande

Gymnastiklärare Outi Palkama

Medlemmar

Specialist Mikael Ekblad
Professor Heikki Hiilamo, Helsingfors universitet
Hälsovårdsråd Vesa Korpelainen, stiftelsen för Norra Karelen-projektet
Verksamhetsledare Juha Mikkonen, EHYT rf
Specialist Annamari Rouhos
Specialist Olli Simonen
Generalsekreterare Tuula Vasankari, Filha rf

Finansiering

Social- och hälsovårdsministeriet finansierar vår verksamhet med Veikkaus vinstmedel.