fbpx

Reglering av vitt snus i Finland

Utifrån erfarenheterna av de senaste årens utveckling med en helt ny generation nikotinister bland barn och ungdomar i Sverige, är det ett mycket bra förslag att nikotinpåsar ska inkluderas i den finska tobakslagens tillämpningsområde, och att försäljning endast kan tillåtas med beaktande av de bestämmelser som föreskrivs för detta. I Sverige begicks det stora misstaget att dessa produkter förblev helt oreglerade under en lång tid och när de väl reglerades den 1 augusti 2022, blev lagstiftningen otillräcklig och svår att tillämpa på en mängd olika punkter.

I Sverige begicks det stora misstaget att dessa produkter förblev helt oreglerade under en lång tid

Den nu gällande lagen som reglerar ”tobaksfria” nikotinprodukter i Sverige innebär att marknadsföring av dessa produkter är helt förbjudna i radio och TV samt att alla former av sponsring är förbjuden. Dessvärre är en ”måttfull” marknadsföring fortfarande tillåten i utomhusreklam och på digitala plattformar där framför allt ungdomar vistas. Att reklamen ska vara ”måttfull” innebär att den endast får visualisera vuxna över 25 år, samt att den inte får riktas till unga under 25 år.

Vi ser tydligt att vitt snus och e-cigaretter attraherar icke-rökande barn och ungdomar

I ett flertal undersökningar ser vi tydligt att lagen inte förmår skydda unga från dessa produkter. Unga uppger fortsatt, i samma utsträckning, att de ofta ser reklam för tobaksindustrins nikotinprodukter i sociala medier och tillgången till dessa produkter fortsätter att öka, trots att den nya lagen innebär en åldersgräns på 18 år. En förklaring till detta kan vara att försäljningen av dessa produkter ökar lavinartat både i termer av fysiska butiker men även i egenskap av internetbutiker. Provköp genomförda av ungdomar visar att det är lätt att köpa utan legitimation och det faktum att det även är tillåtet med snus i svenska skolor, innebär att det även förekommer langning av elever som fyllt 18 år till yngre elever.

Det svenska centralförbundet för alkohol och narkotika undersöker årligen bruket av snus, cigaretter, vitt snus och e-cigaretter. I såväl grundskolans årskurs 9 (15-åringar) och gymnasiets årskurs 2 (17-åringar) har bruket av såväl vitt snus som e-cigaretter fortsatt öka samtidigt som bruket av konventionella cigaretter också ökar. Vi ser tydligt att vitt snus och e-cigaretter attraherar icke-rökande barn och ungdomar och att de främsta anledningarna till att börja är kompisars påverkan, att det verkar mindre farligt, lockande smaker och reklam i sociala medier. 6 av 10 gymnasieelever har rökt e-cigaretter och varannan gymnasieelev har använt det vita snuset, samtidigt som andelen rökande gymnasielever ökat från 17 procent till 21 procent under de två senaste åren.

Det faktum att dessa produkter får kallas tobaksfria innebär även att de i Sverige undgår tobaksskatten och endast beskattas med en försumbar nikotinskatt. Detta bidrar till att produkterna blir extremt billiga och tillgängliga för priskänsliga ungdomar. En stock (10 dosor) vitt snus kan kosta så lite som 150 SEK vilket innebär att en dosa kan kosta 15 kr. Samtliga nikotinprodukter som inte är godkända läkemedel bör beskattas som tobak för att skydda främst barn och unga.

I Sverige saknas även en maxgräns för mängden nikotin i det vita snuset

I Sverige saknas även en maxgräns för mängden nikotin i det vita snuset. Detta innebär att vi nu ser snussorter med skyhöga mängder nikotin och skolor larmar om nikotinförgiftade barn som kräks i skolan.

För att undvika att Finland får en liknade utveckling som den vi bevittnat i Sverige rekommenderar vi att Finland säkerställer följande insatser i regleringen av det vita snuset:

  • Inför åldersgräns för köp, helst 20 år för att förhindra langning.
  • Tillstånd endast för butiker som inte ligger i anslutning till skolor eller annan ungdomsrelaterad verksamhet.
  • Inför en helt nikotinfri (läkemedel undantaget) skoltid som förebygger grupptryck, normalisering och langning
  • Förbjud internetförsäljning helt
  • Förbjud alla former av reklam – även på digitala plattformar
  • Förbjud alla former av smaksättning. Att tillåta ”vuxna” smaker kommer att ge svårigheter att implementera/tillämpa lagen. I Sverige har den ”måttfulla” reklamen varit allt annat än måttfull och sannolikt kommer Finland att stöta på liknande svårigheter i bedömningen av vad som anses ”vuxen” smak.
  • Inför en maxgräns som är minst i nivå med andra tobaksprodukter. I Sverige har de höga nikotinmängderna i dessa produkter gjort barn och unga kraftigt beroende och många vittnar om stora svårigheter att ta sig ur beroendet.
  • Beskatta det vita snuset som tobak och säkerställ att prisnivån gör produkterna otillgängliga för barn och unga.

Helen Stjerna, generalsekreterare för den svenska organisationen Non-Smoking Generation

Texten är skriven av Helen Stjärna, generalsekreterare för den svenska organisationen Non-Smoking Generation.

Foto: Frances Marais