Tupakointi raskauden aikana on vähentynyt

Raskauden aikana tupakoivien osuus on vähentynyt viime vuosina, ja yhä useampi lopettaa tupakoinnin raskaana ollessaan, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisema perinataalitilasto. Raskauden aikainen tupakointi on yleisintä nuorilla äideillä.

Synnyttäjistä 11 prosenttia tupakoi alkuraskauden aikana vuonna 2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan vuonna 2015 raskauden alkuvaiheessa tupakoi lähes 15 prosenttia kaikista synnyttäjistä.

Kaikista raskauden aikana tupakoineista noin puolet (50,9 prosenttia) lopetti tupakoinnin raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana, kun vuonna 2008 osuus oli vain 30 prosenttia.

Naisten tupakointi on vähentynyt viime vuosina myös koko väestön tasolla. Päivittäin 20–54-vuotiaista naisista tupakoi vuonna 2018 noin 10,5 prosenttia.

Nuoret äidit tupakoivat eniten

Raskauden aikainen tupakointi on yleisintä nuorissa ikäryhmissä. Vuonna 2018 alle 20-vuotiaista synnyttäjistä 39 prosenttia tupakoi alkuraskauden aikana. Raskauden aikana tupakoineista nuorista 42 prosenttia ilmoitti lopettaneensa tupakoinnin raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Tupakointia jatkoi 23 prosenttia nuorista raskaana olevista.

Sen sijaan yli 35-vuotiaista synnyttäjistä raskauden aikana tupakoi 6,9 prosenttia. Heistä 48 prosenttia lopetti tupakoinnin raskauden alkuaikana. Tupakointia jatkoi 35 vuotta täyttäneistä vain 3,6 prosenttia.

Tieto perustuu synnyttäjän omaan ilmoitukseen tupakoinnista. Prosenttiluvut on laskettu synnyttäjistä, jotka ovat vastanneet tupakointia koskevaan kysymykseen.

Lähteet:

Perinataalitilasto 2015, THL

Perinataalitilasto 2018, THL