Uusi alkoholilaki: Mitä tapahtuu maaliskuun alussa?

UUTINEN 28.2.2018

Uusi alkoholilaki tulee voimaan kokonaisuudessaan 1.3.2018. Alkoholilaki kokoaa kattavasti yhteen aiemmat vanhan lain nojalla annetut 13 asetusta. Vanhentuneita ja aikansa eläneitä normeja on karsittu uudesta laista huomattavasti. Alkoholilain tarkoitus on jatkossakin ehkäistä alkoholista aiheutuvia haittoja. Uudistuksessa säilytetään Alkon vähittäismyyntimonopoli ja nykyinen alkoholijuomien valmistuksen, myynnin ja anniskelun lupajärjestelmä.

Muutokset alkoholijuomien anniskeluun

Yhdellä anniskeluluvalla saa jatkossa anniskella kaikkia alkoholijuomia. Erillisiä A-, B- tai C-lupia ei enää ole 1.3.2018 lukien. Lisäksi ravintolat voivat hankkia alkoholijuomien vähittäismyyntiluvan. Alkoholijuomien myyntiä koskevat normaalit vähittäismyynnin säännöt eli ravintoloista saa ostaa samoja alkoholijuomia kuin kaupoista klo 9-21 joka päivä.

Alkoholijuomien anniskeluaika on edelleen klo 9–01.30, mutta anniskeluajan jatkaminen tämän jälkeen ei enää edellytä lupaa. Ravintolat saavat jatkossa pidentää anniskeluaikansa kello neljään aikaisintaan kolmen viikon kuluttua siitä, kun ilmoitus asiasta on toimitettu aluehallintovirastolle.

Uuden lain mukaan jokaisessa työvuorossa pitää olla täysi-ikäinen vastuuhenkilö. Hänelle ei enää aseteta erityisiä pätevyysvaatimuksia vaan alkoholilain osaamistodistus (ns. Anniskelupassi) riittää. Alkoholia voi ravintolassa anniskella vuorovastaavan valvonnassa 16 vuotta täyttänyt henkilö.

Vastedes myös usean ravintolan yhteiset anniskelualueet ovat sallittuja. Aiemmat tilapäiset anniskeluluvat korvataan osittain kevyemmällä menettelyllä. Ns. ”catering”-ilmoituksella ravintolat saavat jatkossa anniskella esimerkiksi aiemmin hyväksytyissä yritystiloissa, juhlapaikoissa ja festivaaleilla tehtyään anniskelusta pelkän ilmoituksen aluehallintovirastolle.

Alkoholijuomien matkustajatuonti ETA-alueen ulkopuolelta

Alkoholijuomien matkustajatuonnin säännökset ETA-alueen ulkopuolelta muuttuvat 1.3.2018 lukien. Vastedes matkustajan matkan pitää kestää vähintään 24 tuntia, jotta matkalta (esim. Venäjältä) saa tuoda alkoholijuomia. Aiemman lain mukaan tämä aika on 20 tuntia.

Alkot auki tuntia pidempään

Alkot voivat olla auki jatkossa maanantaista perjantaihin kello 21:een. Alkot voivat jatkossa järjestää esimerkiksi viinihuutokauppoja. Uuden lain mukaan nykyiset kaupan myymäläautot voivat myydä alkoholijuomia. Sama mahdollisuus tulee myös Alkolle.

Osa lainmuutoksista tuli voimaan jo vuoden alusta lukien

Osa alkoholilain muutoksista tuli voimaan jo vuoden alusta lukien. Näistä merkittävimmät olivat enintään 5,5 -prosenttisten alkoholijuomien myynnin aloittaminen kaupoissa, mahdollisuus hakea käsityöläisoluen myyntilupia aluehallintovirastoilta, ravintoloiden ns. happy hour-mainonnan salliminen sekä ravintoloiden aukioloaikojen vapautuminen.

Valvira ja aluehallintovirastot vastaavat alkoholilain lupahallinnosta ja valvonnasta ja ovat tuottaneet lain sisältöä koskevia ohjeita. Osa ohjeista on julkaistu lain voimaan tullessa ja osa niistä julkaistaan mahdollisimman pian.

Lisää tietoa

STM 2018: Alkoholilain kokonaisuudistus