Trouble Brewing on uusi kansainvälinen raportti alkoholista

UUTINEN 27.9.2018

Trouble Brewing -raportti puuttuu alkoholinkäyttöä koskeviin väärinkäsityksiin, paljastaa alkoholiteollisuuden markkinointistrategioita ja listaa keskeisiä poliittisia toimia alkoholihaittojen ehkäisyyn.

Alkoholi on maailmanlaajuisesti merkittävä syy kuolemiin ja vammoihin, mutta hallitukset eivät vastaa tähän haasteeseen riittävällä huomiolla ja resursseilla, todetaan tuoreessa Trouble Brewing -raportissa. Raportin on laatinut neljä kansainvälistä terveysjärjestöä: Vital Strategies, NCD Alliance, IOGT International ja Global Alcohol Policy Alliance.

Raportin mukaan alkoholi aiheuttaa esimerkiksi useita eri syöpiä, ja alkoholiteollisuus kohdentaa markkinointia eritoten naisille ja nuorille. Alkoholihaittojen ehkäisemiseksi raportissa nostetaan esiin kolme keskeistä poliittista toimea: alkoholin verottaminen, alkoholin ostamiseen ja myymiseen liittyvä sääntely sekä alkoholin mainonnan rajoittaminen.

Maailman terveysjärjestö WHO:n arvion mukaan noin 3 miljoonaa ihmistä kuolee alkoholinkäytön seurauksena vuosittain. Yli puolet näistä kuolemista johtuu alkoholin aiheuttamista sairauksista, kuten syövästä ja sydäntaudeista. Lisäksi miljoonat kärsivät oman tai toisen henkilön alkoholinkäytön aiheuttamista haitoista.

Trouble Brewing Report (2018): Trouble Brewing. Making the case for alcohol policy