THL: Yhdenmukaiset tupakkapakkaukset saavat kannatusta

UUTINEN 31.10.2018

Suomessa pitäisi ottaa käyttöön ulkoasultaan yhdenmukaiset tupakka-askit, suosittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tupakka-askeissa olisi yksi sallittu ja erikseen määritelty väri. Lisäksi askeista olisi poistettu logot ja muut kuvalliset tuotemerkkiin liittyvät tunnukset.

Ulkoasultaan yhdenmukaiset tupakkapakkaukset voisivat vähentää tupakoinnin aloittamista, uskovat THL:n tekemässä laadullisessa arviointitutkimuksessa haastatellut suomalaiset. Pääsääntöisesti haastateltavat kannattivat yhdenmukaisten tupakkapakkausten käyttöönottoa Suomessa.

Haastateltavat toivoivat myös, että tupakka-askien kuva- ja tekstivaroituksia tehtäisiin ymmärrettävämmiksi ja uskottavammiksi, sillä yksinkertaisissa pakkauksissa niihin kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota.

”Pakkausten tarkoituksena on vähentää tupakkatuotteiden houkuttelevuutta, lisätä terveysvaroitusten tehokkuutta ja vähentää sellaista pakkausmuotoilua, joka voisi johtaa kuluttajia harhaan tupakkatuotteiden käytön haitoista”, sanoo asiantuntija Otto Ruokolainen THL:n tiedotteessa.

Yksi keskeisistä keinoista tupakoinnin ja siitä aiheutuvien sairauksien vähentämisessä on tupakan mainonnan, markkinoinnin ja muun myynnin edistämisen rajoittaminen.  Tupakan mainonta ja markkinointi kiellettiin Suomessa jo vuonna 1976, mutta tupakkapakkaukset voidaan kuitenkin itsessään nähdä yhtenä markkinoinnin ja myynninedistämisen keinona, THL:n arviointitutkimuksen johdannossa todetaan.

Tällä hetkellä EU määrittää askien varoituskuvat ja -tekstit. EU:n tupakkatuotedirektiivi ei kuitenkaan ota kantaa yhdenmukaisiin pakkauksiin vaan ne ovat kansallisen lainsäädännön varassa. Yhdenmukaiset tupakkapakkaukset ovat jo käytössä esimerkiksi Australiassa, Ranskassa, Britanniassa ja Norjassa.

 

Lähteet
THL (2018): Miten Suomessa suhtaudutaan yhdenmukaisiin tupakkapakkauksiin? : Laadullinen haastattelututkimus
THL (30.10.2018): Yhdenmukaiset tupakkapakkaukset saavat kannatusta