Suurkuluttajat aliarvioivat alkoholinkäyttönsä riskejä

UUTINEN 10.9.2018

Ihmisten arviot omasta alkoholinkäytöstä ja sen riskeistä vaihtelevat kulutuksen mukaan.

Riskialttiisti juovilla on taipumus aliarvioida oman alkoholinkäyttönsä riskejä ja mieltää itsensä kohtuukäyttäjiksi. Tosiasiassa heidän alkoholinkäyttönsä riskit ovat kuitenkin jo selvästi koholla.

Arviot oman alkoholinkäytön terveysriskeistä vaihtelevat alkoholinkäytön mukaan: mitä riskialttiimpaa kulutus on, sitä pienempinä alkoholin terveysriskejä pidetään. Raittiit ja kohtuukäyttäjät sen sijaan arvioivat alkoholin sairauksien riskitekijäksi useammin kuin suurkuluttajat.

Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreessa julkaisussa Näin Suomi juo. Julkaisu perustuu tutkimusaineistoihin.

Riskikäyttäjät samastuvat kohtuukäyttäjiksi eivätkä ole tietoisia oman juomisensa haitallisuudesta pitkällä tähtäimellä. Sen vuoksi alkoholinkäytön riskitasoista ja alkoholin terveyshaitoista on syytä tiedottaa terveysneuvonnassa ja väestötasolla, todetaan Näin Suomi juo -julkaisussa.

Yleisesti tietoisuus alkoholin osuudesta sairauksien riskitekijänä vaihtelee riippuen arvioitavasta sairaudesta. Alkoholi maksasairauksien ja sikiövaurioiden riskitekijänä tunnetaan hyvin, mutta alkoholin yhteys unihäiriöihin ja syöpiin ei ole yhtä hyvin tiedossa. Alkoholinkäyttö lisää yläruoansulatuskanavan syöpien, paksusuoli-, maksa- ja rintasyövän riskiä.

 

Lähde
THL (2018): Näin Suomi juo : suomalaisten muuttuvat alkoholinkäyttötavat (pdf)