Susanna Huovinen: Tarvitaan laajaa yhteistyötä

UUTINEN 31.5.2018

Tupakkatyöryhmän jäsen kansanedustaja Susanna Huovinen korostaa, että hallituksen toimenpiteiden lisäksi tarvitaan laajaa yhteistyötä, jotta tupakkalain tavoitteissa onnistutaan.

Millaisena koet työryhmän työskentelyn tupakkalain tavoitteen saavuttamisessa?

Mielestäni työryhmän työskentely on ollut hyvin antoisaa ja tuloksellista. Olen itse oppinut työn aikana paljon uutta, ja toivottavasti olen itse voinut tuoda työryhmän työskentelyyn omaa kokemustani. Työryhmämme on myös kuullut laajasti eri toimijoita, jotta on saatu kattava kokonaiskuva tilanteesta.

Minkä työryhmän toimenpide-ehdotuksista koet tällä hetkellä merkittävimmäksi tupakkapolitiikkamme kehittämisessä?

Tietysti kaikki ehdotuksemme ovat tärkeitä, mutta jos on pakko nostaa jokin kohta, sanoisin, että hinnalla on väliä. Niinpä veropolitiikkaan liittyvät esityksemme ovat tärkeä ja johdonmukainen jatko jo toteutetulle politiikalle.

Myös lopettamisen tuki ja aloittamisen ehkäisy ovat tärkeitä asioita. Minua huolettaa erityisesti nuorten nuuskan käytön lisääntyminen.

Kun nämä ehdotukset on pantu toimeen, niin mitä pitäisi tehdä seuraavaksi?

On tärkeää seurata tehtyjen toimenpiteiden edistymistä. Työssämme on käynyt ilmi, että myös nykyisen tupakkalain toteutuksessa ja toimeenpanossa on ollut haasteita. Toivoisin, että seuraava hallitus ottaisi esityksemme ohjelmaansa ja asettaisi seuraavan työryhmän ensi eduskuntakaudella miettimään seuraavia askeleita.

Mitä toimenpide-ehdotusten toteutuminen edellyttää? Eli mitä pitäisi mennä nappiin, jotta työryhmän esittämät ehdotukset toteutuisivat?

Ensinnäkin seuraavan hallituksen tulisi ottaa esityksemme omaan ohjelmaansa niin, että lainvalmistelu aloitetaan. Lisäksi tarvitaan laajaa yhteistyötä eri toimijoilta, jotta tavoitteissa onnistutaan. Joihinkin kohtiin tarvitaan myös lisäresursseja.

Mitä vastaisit heille, jotka vastustavat ehdotuksia ”holhouksena” tai ”kaiken hauskan kieltämisenä”? Miksi asia on tärkeä – miksi Suomen on pidettävä kiinni tavoitteestaan tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamisesta vuoteen 2030 mennessä?

Tupakointi ja nikotiinia sisältävien tuotteiden käyttö on vaarallista ja aiheuttaa yhteiskunnalle monenlaisia kustannuksia. Tavoitteena ei ole siis kieltää kaikkea hauskaa, vaan ennaltaehkäistä sairauksia ja inhimillistä kärsimystä.

Monen tupakoijan ja nuuskan käyttäjän viesti nuorille on ollut: älä koskaan aloita. Siksi tarvitaan myös yhteiskunnan tukea siihen, että savuton ja nikotiiniton elämä on mahdollisimman helposti kaikkien saavutettavissa.

Kuva: Eduskunta