Suomen endgame-ajattelu maailman kärkeä

UUTINEN 10.4.2018

Termi ”endgame” kuvaa tupakkatuotteiden käytön lopettamiseen tähtäävää politiikkaa. Siitä Suomi sai poikkeuksellista kiitosta Tupakka vai terveys -maailmankonferenssissa Kapkaupungissa.

Tupakkatuotteiden käytön loppumistavoite etenee kaikkialla maailmassa. Monilla mailla on tupakkapolitiikassaan samankaltainen tavoite kuin Suomella. Silti tavoitevuosi, tavoitteen laajuus ja toteuttaminen vaihtelee eri maiden välillä. Monissa maissa tavoite on pelkästään kansallisissa toimintaohjelmissa.

Suomi on maailman ainoa maa, jossa endgame on kirjattu tupakkalakiin. Termi kuvaa sekä tupakka- että muiden nikotiinituotteiden käytön loppumista. Tavoitteella on vahva poliittinen tuki. Suomen edistyksellinen linja herätti konferenssissa sekä kiinnostusta että kiitosta. Muita endgame-tavoitteen asettaneita maita ovat mm. Ruotsi, Irlanti, Skotlanti, Kanada, Uusi Seelanti ja Singapore.

Joka kolmas vuosi järjestettävä 17. Tupakka vai terveys -maailmankonferenssi pidettiin maaliskuun alussa Kapkaupungissa. Konferenssi kokosi yhteen yli 2000 osanottajaa 100 maasta.

Suomen ASH:n toiminnanjohtaja Mervi Haran mukaan konferenssi tarjosi mielenkiintoisen katsauksen kansainvälisestä tupakkapolitiikasta, ja sen sisältö rakentui vahvasti tupakkasopimuksen teemojen ympärille.

Kokouksessa sai paljon huomiota kansainvälisen tupakkasopimuksen toimeenpano erityisesti vähemmän kehittyneissä maissa, joista monet pyrkivät saamaan aikaan edistyksellistä tupakkalainsääntöä. Ongelmaksi nousee kuitenkin usein tupakkayhtiöiden harjoittama systemaattinen pelottelu. Yhdysvalloissa onkin perustettu suljettu verkosto, jonka tarkoitus on jakaa tietoa ja auttaa valtioita tupakkaoikeudenkäynneissä.

Erityishuomiota sai myös tupakkasopimuksen artikla 5.3, jonka mukaan tupakkapolitiikkaa on suojeltava tupakkateollisuuden kaupallisilta intresseiltä. Virallisten tulkintaohjeiden lisäksi useat tahot ovat laatineet toimeenpano-ohjeita, jotka tähtäävät kansallisten toimintamallien laatimiseen. Myös Suomen olisi hyvä valmistella oma ohjeistuksensa kaikille tupakkapolitiikan kanssa toimiville.

 

Lisää tietoa
Tobacco or Health: Leadership Summit on Tobacco Control
Global Center for Good Governance in Tobacco Control: Publications
The Tobacco Atlas