Nuorten alkoholinkulutus laskussa

Vähentynyttä alkoholinkäyttöä selittävät vaikeutunut alkoholin hankinta ja vanhempien tiukentuneet asenteet. Kavereiden kanssa vietetty aika ei enää liity niin vahvasti alkoholiin.

Vanhemmat eivät enää suhtaudu sallivasti nuorten alkoholikokeiluihin. He ostavat nuorille alkoholia entistä harvemmin, ja ovat selvillä siitä, missä nuoret liikkuvat vapaa-ajallaan.

”Ajankäyttö kavereiden kanssa on muuttunut. Se sisältää aiempaa enemmän tekemistä, johon ei liity alkoholinkäyttöä. Sosiaalisen median ja pelien myötä yhdessäolon muodot ovat ehkä muuttuneet, vaikka ne eivät olekaan korvanneet vuorovaikutusta kavereiden kanssa”, sanoo erikoistutkija Kirsimarja Raitasalo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tällä viikolla julkaistussa tiedotteessa.

Kontrollin kiristymisellä on ollut myönteinen vaikutus myös kodin ulkopuolella. Nuorten on ollut aiempaa vaikeampi hankkia alkoholia, koska esimerkiksi alkoholiostojen ikärajoja ja alkoholimainontaa on alettu kontrolloida tiukemmin.

Usein esitetty näkemys siitä, että lisääntynyt kannabiksen käyttö olisi yhteydessä alkoholin käytön vähenemiseen, ei saa kyselystä tukea.

ESPAD eurooppalainen koululaistutkimus (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) nuorten päihteidenkäytöstä toteutettiin laajana kyselynä viimeksi vuonna 2015. Tutkimus seuraa 15–16-vuotiaiden eurooppalaisten koululaisten alkoholin, tupakan ja huumeiden käyttöä ja sen tietojen perusteella voidaan verrata koululaisten päihteiden käytön yleisyyttä ja muutostrendejä Euroopan eri maissa.

Lähteet:

THL:n tiedote 9.4.2018

Lisätietoa ESPAD-tutkimuksesta