Tupakantumpit ovat ongelmajätettä

UUTINEN 20.4.2018

Tupakantumppi ei ole pelkkä roska. Se on luokiteltu ongelmajätteeksi, joka vaarantaa ympäristönsä monin tavoin. Maailmanlaajuisesti ympäristöön heitetään 4,5 biljoonaa tumppia joka vuosi.

Tupakantumpeissa on muovia ja myrkyllisiä kemikaaleja, kuten kadmiumia, arsenikkia ja lyijyä. Tumppien sisältämät myrkyt kulkeutuvat lopulta vesistöihin ja maaperään, ja planktonia syövien eliöiden kautta ravintoketjussa eläimiin ja ihmisiin.

Yhdysvaltalaisen Truth Initiative -järjestön mukaan Yhdysvaltain rannikon ja kaupunkiympäristön roskista 30-40% on tupakantumppeja. WHO:n julkaisemassa ympäristöraportissa (Tobacco and its environmental impact: an overview) arvioidaan, että jopa kaksi kolmasosaa tupakoitsijoista heittää tumpin ympäristöön. Lisäksi huolettomasti pois heitetty tumppi on yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan yleisin aiheuttaja kodeissa ja metsissä syttyville tulipaloille.

THL:n tupakkatilaston  mukaan vuonna 2017 Suomessa kulutettiin savukkeita 4 638 miljoonaa kappaletta. Tämän vuoksi voidaan arvioida, että  Suomessa ympäristöön päätyi vuonna 2017 jopa yli kolme miljardia tumppia vuosittain. Mielikuva Suomen puhtaasta ympäristöstä on usein ristiriidassa esimerkiksi Itämeren tilaa koskevien raporttien kanssa. Raporttiluonnos ”Suomen meriympäristön tila 2018” tuo esiin Itämeren vähäisen vedenvaihtuvuuden aiheuttamat haasteet. Raportissa todetaan, että Itämeri on käytännössä hitaasti hajoavien aineiden päätepiste.

Tupakantumppien sisältämät myrkylliset aineet ovat ekosysteemille haaste, sekä merellä että maalla. Suomessa tupakantumppeja löytyi ympäristökeskuksen seurantatutkimuksessa mukana olleilta kaupunkirannoilta keskimäärin 300 kappaletta sataa metriä kohden.

 

Lähteet
Truth Initiative (6.3.2018): Tobacco and the environment
Suomen ASH ry: Ympäristöhaitat
Ympäristö.fi (5.1.2018):  Mikä on Itämeren tila?