Järjestöt vaativat: ILOn lopetettava yhteistyö tupakkateollisuuden kanssa

UUTINEN 8.3.2018

Kansainvälisen työjärjestön ILO:n on lopetettava rahoituksen ottaminen tupakkateollisuudelta ja etsittävä vaihtoehtoisia tapoja puuttua lapsityövoiman käyttöön, kansainväliset järjestöt toteavat.

Kolme kansainvälistä järjestötahoa vaatii, että Kansainvälinen työjärjestö ILO lopettaa yhteistyön tupakkateollisuuden ja sitä lähellä olevien tahojen kanssa. Tällä hetkellä ILO on ainoa YK:n alainen järjestö, joka ottaa yhä vastaan rahoitusta tupakkateollisuudelta.

– Maailman terveysjärjestö WHO kampanjoi voimakkaasti lisätäkseen tietoisuutta tupakkatuotteiden haitoista. Samaan aikaan ILO ottaa vastaan rahoitusta alalta, jonka tuotteet tappavat maailmanlaajuisesti seitsemän miljoonaa ihmistä vuosittain. ILOn tulisi noudattaa YK:n periaatteita ja estää tupakkateollisuuden puuttuminen lapsityövoimaa koskevaan politiikkaan, toteavat FCA, ILRF ja Seatca yhteisessä tiedotteeseen.

Framework Convention Alliance (FCA) seuraa WHO:n tupakkapuitesopimuksen FCTC:n toimeenpanoa. Lisäksi tiedotteen ovat allekirjoittaneet International Labor Rights Forum ILRF ja Southeast Asia Tobacco Control Alliance eli SEATCA.

Äänestys

ILOn jäsenet kokoontuvat käsittelemään ja äänestämään asiasta näillä näkymin 14. maaliskuuta 2018. Järjestöt huomauttavat, että tässä tilaisuudessa ILOlla on vihdoin mahdollisuus katkaista tupakkateollisuuden kohtuuton vaikutus lapsityövoimaa koskevaan päätöksentekoon. Samalla se voi tuoda esiin ne mekanismit ja olosuhteet, jotka ylläpitävät tupakkaviljelijöiden köyhyyttä ja lapsityövoiman käyttöä.

Vuoden 2002 jälkeen ILO on ottanut vastaan yli 15 miljoonaa dollaria tupakkayhtiöiltä ja niitä lähellä olevilta tahoilta ohjelmiin, joiden tarkoitus on vähentää lapsityövoiman käyttöä tupakkatuotannossa. Käytännössä ohjelmien vaikutus on jäänyt vähäiseksi. Kyse on ollut pikemminkin tupakkayhtiöiden imagon kohottamisesta, jonka kautta ne ovat myös pystyneet luomaan neuvotteluyhteyksiä korkean tason päättäjien kanssa.

– ILO voi lopettaa lapsityövoiman käytön tupakkatuotannossa ilman tupakkateollisuuden rahoitusta. Jos ILO päättää luopua tupakkarahoituksesta, se voi suojella työntekijöitä ja näiden yhteisöjä entistä tehokkaammin, järjestöt toteavat.