Ilkka Oksala: Määrätietoista tupakkapolitiikkaa tarvitaan tulevinakin vuosina

UUTINEN 31.5.2018

Tupakkatyöryhmän puheenjohtaja, johtaja Ilkka Oksala EK:sta korostaa, että tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppuminen vuoteen 2030 mennessä edellyttää määrätietoisia askelia tupakkapolitiikassa myös seuraavilla hallituskausilla.

Työryhmä teki kaikkiaan 45 toimenpide-ehdotusta. Mitkä ehdotuksista koet tällä hetkellä merkittävimmäksi tupakkapolitiikkamme kehittämisessä?

Selkeästi vaikuttavimpana ehdotuksenamme nostan tupakkaveron korotusten jatkamisen vähintään samaan tahtiin kuin tällä vaalikaudella tehdyillä päätöksillä. Se on yksittäisistä toimenpide-ehdotuksista tärkein ja tehokkain keino vähentää tupakointia väestötasolla. Tällä vaalikaudella tehtyjen päätösten seurauksena tupakka-askin hinta nousee keskimäärin 2,50 euroa, ja vähintään samaa tahtia olisi jatkettava tulevallakin vaalikaudella.

Toisena keskeisenä asiana pidän tupakan ja nikotiinituotteiden ostoikärajan nostamista 18 vuodesta 20 vuoteen.

Mitä toimenpide-ehdotusten toteutuminen edellyttää? Eli mitä pitäisi mennä nappiin, jotta työryhmän esittämät ehdotukset toteutuisivat?

Meidän ajatuksemmehan on, että työryhmämme esitykset olisivat pohjana ensi vaalikaudella tehtäville päätöksille. Toivomme siis, että puolueet ottaisivat esitykset omakseen, ne otettaisiin yksiselitteisesti seuraavaan hallitusohjelmaan ja laitettaisiin täytäntöön heti vaalikauden alkupuolella.

Kun nämä ehdotukset on pantu toimeen, niin mitä pitäisi tehdä seuraavaksi?

Tämä ehdotuksemme on savuttomuuden ja nikotiinittomuuden tiekartta vuoteen 2030, ja tarkoitus olisi, että asiaan palattaisiin joka vaalikaudella uudelleen. Siten seuraavan vaalikauden loppupuolella perustettaisiin taas vastaavanlainen työryhmä, joka valmistelisi ehdotuksia sitä seuraavalle vaalikaudelle ja niin edelleen. Tavoitteena on siis merkittävämpi uudistuskokonaisuus. Joka vaalikaudella tulisi jatkaa veronkorotuksia ja ottaa tupakkalainsäädännössä aina uusia askelia eteenpäin.

Se, että tupakointi on Suomessa vähentynyt, ei ole sattumaa, vaan määrätietoisten päätösten ja linjausten seurausta. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää, että jatketaan tällä linjalla.

Mitä vastaisit heille, jotka vastustavat ehdotuksia ”holhouksena” ja ”kaiken hauskan kieltämisenä”?

Tätä keskustelua on nykyisin paljon vähemmän kuin ennen – mielipideilmasto on Suomessa muuttunut valtavasti. Aikanaan, kun tupakointi kiellettiin ravintoloissa, sitä vastustettiin yleisesti ”holhoamisena”, mutta nyt uskoisin, että suuri enemmistö ihmisistä ei enää suostuisi lainkaan altistumaan tupakansavulle samalla tavalla kuin silloin.

Yhteiskunnallinen ilmapiiri muuttuu ja toimenpiteet pitää osata mitoittaa sen mukaan. Sellaiset ehdotukset, mitkä ennen eivät olleet mahdollisia, ovat nyt toteutuneet, ja ne, mitkä eivät välttämättä vielä ole mahdollisia, voivat seuraavassa vaiheessa jo olla hyvinkin mahdollisia.

Mitä pidemmälle edetään, sitä kovempia toimenpiteiden on oltava. Samalla valmius yhä vaikuttavampiin toimenpiteisiin kasvaa vuosi vuodelta.

Kuva: Elinkeinoelämän keskusliitto EK / Marjo Koivumäki