Faktoja sähkösavukkeista: vähän tutkimustietoa, aggressiivista markkinointia ja mahdollinen portti nuorten tupakoimiseen

UUTINEN 3.9.2018

Sähkösavukkeiden haittavaikutuksista on alkanut kertyä tutkimustietoa. Tupakkateollisuus hämmentää keskustelua markkinoimalla sähkösavukkeita tupakoinnin lopettamisen välineenä. Nuorten kohdalla sähkösavuke voi toimia porttina tupakoinnin aloittamiseen.

Sähkösavukkeilla tarkoitetaan välineitä, jotka kuumentavat aerosolia, jota usein harhaanjohtavasti nimitetään höyryksi. Käyttäjien hengittämä liuos koostuu propyleeniglykolista tai glyserolista, aromeista ja yleensä myös nikotiinista.

Sähkösavukkeet ja perinteiset savukkeet ovat aivan erilaisia tuotteita, vaikka molemmat sisältävätkin nikotiinia. Sähkösavukkeiden ”höyrystä” puuttuu monia tupakan haitallisia aineita, mutta siinä on toisia haitallisia aineita, joita tupakassa ei ole. Täten sekakäyttäjille aiheutuu suurempia terveyshaittoja kuin niille, jotka käyttävät vain jompaakumpaa tuotetta.

Sähkösavukkeita on markkinoitu monissa maissa aggressiivisesti viime vuosina. Vuonna 2017 noin 15 prosenttia eurooppalaisista oli kokeillut sähkösavukkeita.


Maailman terveysjärjestö WHO
linjasi vuonna 2016, että vaikka sähkösavukkeet saattavat olla vähemmän haitallisia terveydelle kuin perinteiset savukkeet, niihin liittyy vakavia terveysriskejä. Siksi sähkösavukkeita koskevassa lainsäädännössä pitäisi kieltää tuotteiden markkinoiminen tupakoimattomille ihmisille ja nuorille, minimoida terveysriskit sähkösavukkeiden käyttäjille ja sivullisille, estää katteettomien terveysväitteiden esittäminen ja kieltää tai estää tupakkateollisuuden osallistuminen sähkösavukkeiden markkinointiin.

EU-maita sitoo toukokuussa 2016 voimaantullut tupakkatuotedirektiivi. Sen mukaan sähkösavukkeiden pakkauksissa tulee olla maininta myrkyllisyydestä ja siitä, että tuote aiheuttaa riippuvuutta.  Lisäksi pakkauksissa on oltava muita terveysvaroituksia ja lista tuotteen ainesosista sekä maininta tuotteen tarkasta nikotiinipitoisuudesta. Direktiivin mukaan sähkösavukkeiden mainontaa ja myynninedistämistä koskevat samat säännöt kuin tupakkatuotteita.


Sähkösavukkeiden turvallisuudesta
on rajallisesti tietoa, koska tuotteet ovat tulleet markkinoille vasta hiljattain. Sähkösavukkeissa ei ole tervaa, joka on pääasiallinen keuhkosyövän aiheuttaja. Sen sijaan käytön aikana syntyy yli suositusrajan formaldehydiä, joka on tunnettu karsinogeeni.

Myös nikotiini voi vaikuttaa kasvainten leviämiseen ja haitata syövän lääkehoitojen vaikutusta. Sähkösavukkeiden syöpää aiheuttavaa vaikutusta ei vielä tunneta, mutta todennäköisesti se on pienempi kuin perinteisten savukkeiden kohdalla.

Sähkösavukkeiden käyttö on yhdistetty keuhkosairauksiin, mistä kertyy jatkuvasti enemmän tutkimustietoa. Haittavaikutus saattaa perustua sähkösavukkeiden makuaineisiin, joita ei perinteisessä tupakassa ole.

Sähkösavukkeet vaikuttavat haitallisesti myös sydämeen ja verenkiertojärjestelmään. Monissa tutkimuksissa sähkösavukkeiden käyttö yhdistetään verisuonten heikentyneeseen toimintaan. Sähkösavukkeet on yhdistetty myös kohonneeseen sydänkohtauksen riskiin, mitä lisää samanaikainen tupakointi. Sähkösavukkeiden nikotiinipitoisuus vaihtelee suuresti, joten tutkimustuloksia ei voi yleistää kaikkiin sähkösavukkeisiin.


Tupakoinnin lopettaminen
onnistuu tutkimusten mukaan huonommin niiltä, jotka käyttävät myös sähkösavukkeita. Esimerkiksi 27 eri tutkimusta yhdistäneen meta-analyysin mukaan tupakoitsijat, jotka käyttävät myös sähkösavukkeita lopettavat tupakoinnin epätodennäköisemmin.

Nuorten tupakointi vähenee monissa maissa. Tutkimusten mukaan nuoret sekä aikuiset, jotka eivät ole koskaan tupakoineet, mutta ovat kokeilleet sähkötupakkaa, aloittavat kuitenkin muita todennäköisemmin tupakoinnin.

Tupakkateollisuus markkinoi sähkösavukkeita voimakkaasti tupakoinnin lopettamisen välineinä, mutta jatkaa samanaikaisesti perinteisten tuotteidensa markkinointia erityisesti matalamman tulotason maissa. Yksi väline sähkösavukkeiden markkinointiin on Philip Morrisin rahoittama ”Foundation for a Smoke Free World”, suomeksi ”Savuttoman maailman säätiö”.

WHO:n ja Euroopan terveysjärjestö EUPHA:n kanta on, ettei kansanterveysjärjestöjen tule vastaanottaa rahoitusta tupakkayhtiön säätiöltä missään olosuhteissa.

 

Lähde
European Public Health Association EUPHA: Facts and fiction on e-cigs (pdf)