fbpx

Alkoholipolitiikka jakaa mielipiteet

Tammikuussa 2018 toteutetun mielipidekyselyn mukaan noin puolet suomalaisista (49 %) on tyytyväisiä nykyiseen alkoholipolitiikkaan. Vastaajista noin kolmannes toivoisi väljempää ja 13 prosenttia tiukempaa sääntelyä kuin nyt. 

Nykyistä alkoholipolitiikkaa kannattavat ja sen kiristämistä toivovat erityisesti naiset, joista tiukennuksia alkoholipolitiikkaan toivoi viidennes ja väljennyksiä vajaa neljännes. Sen sijaan miehistä 41 prosenttia toivoi väljempää alkoholipolitiikkaa ja tiukennuksia vain seitsemän prosenttia. Ero naisten ja miesten mielipiteiden välillä on kasvanut entisestään uuden alkoholilain tultua voimaan vuoden 2018 alusta. Naisten ja miesten mielipiteiden eroavaisuudet näkyvät kyselyn jokaisessa alkoholipolitiikkaa koskevan kysymyksen vastauksessa.

Kaikista vastaajista 67 prosenttia oli sitä mieltä, että vahvaa olutta pitäisi saada ostaa päivittäistavarakaupoista, kun osuus edellisessä kyselyssä vuosi sitten oli 50 prosenttia. Viinien myyntipaikka jakaa suomalaisten mielipiteet tasan. Puolet vastaajista oli sitä mieltä, että viinejä pitäisi saada ostaa päivittäistavarakaupoista, kun taas Alkossa viininmyynnin säilyttäisi 47 prosenttia vastaajista.

Selvä enemmistö (83 %) vastaajista on sitä mieltä, että Alko on onnistunut vastuullisuus-tavoitteensa täyttämisessä. Laajaa tukea saavat kyselyssä myös alkoholijuomien myynti-ikärajat. Lähes kaikki vastaajat (94 %) pitivät mietojen alkoholijuomien ja viinien ikärajaa sopivana.

Lähde: THL

 

Lisätietoja:

Thomas Karlsson
erikoistutkija
p. 029 524 7021
thomas.karlsson@thl.fi

Alkoholipoliittiset mielipiteet 2018 -tilastoraportti