Alkoholin kokonaiskulutus väheni vuonna 2017

Vuonna 2017 alkoholijuomien kokonaiskulutus väheni 4,4 prosenttia edellisvuodesta.

Yli 15 vuotta täyttäneet nauttivat 10,3 litraa sataprosenttista alkoholia asukasta kohti vuonna 2017. Vuonna 2016 kokonaiskulutus oli 10,8 litraa.

Alkoholin kokonaiskulutuksesta viime vuonna 8,4 litraa oli tilastoitua kulutusta, ja 1,9 litraa tilastoimatonta kulutusta. Tilastoimaton kulutus, lähinnä alkoholijuomien matkustajatuonti, on vähentynyt eniten.

Alkoholijuomien myynti sekä elintarvikeliikkeissä että Alkossa väheni Suomessa vuonna 2017, mutta ravintoloissa anniskellun alkoholin määrä kasvoi hieman.

THL:n erikoistutkija Thomas Karlsson arvioi, että alkoholin kokonaiskulutuksen vähenemistä selittää juuri 19 prosentin lasku alkoholijuomien matkustajatuonnissa.

Kaupan liiton mukaan vuonna 2014 Viron matkaajista 81 prosenttia toi matkaltaan alkoholia ja viime vuonna enää 69 prosenttia. Kaupan liitossa hakureissujen arvioidaan harventuneen edelleen alkuvuonna 2018.

”Viron viinarallin” hiljentymisestä on uutisoitu useissa suomalaismedioissa. Osaltaan matkustajatuonnin vähenemiseen on THL:n mukaan vaikuttanut Viron tekemät alkoholiveron korotukset.

Tänä vuonna voimaan tulleen alkoholilain uudistuksen vaikutusta alkoholikulutukseen on liian varhaista arvioida.

Lähteet:

Alkoholijuomien kulutus 2017 (THL)

Alkoholin vetovoima Viron matkailussa hiipuu (Kaupan liiton tiedote 23.4.2018)